Anketa za posetioce Spomenika prirode “Risovača”

Skupština opštine Aranđelovac donela je Odluku o izradi Plana detaljne regulacije za memorijalni park “RISOVAČKA PEĆINA” („Službeni Glasnik opštine Aranđelovac“, br. 97/2018).

Osnovni ciljevi izrade Plana su: definisanje građevinskog zemljišta javnih i ostalih namena i određivanje namene površina; stvaranje planskog osnova za izdavanje odgovarajućih dozvola, u skladu sa smernicama iz planova šireg područja, lokacijskim uslovima i uslovima nadležnih institucija.

Prilikom izrade plana poštuje se zakonska regulativa, a poseban akcenat se stavlja na uključivanje svih zainteresovanih strana i javnosti tokom celokupne procedure.

Molimo da popunite anketu koja se nalazi na sledećem linku: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlkUSZcmr4dzeaqHhApvbiPuv3r9NRC6QzOy880jkA6cv8vQ/viewform