Министар културе и Епископ шумадијски посетили локалитет Дворине

Винчанска култура у Липовцу

Значајно откриће на локалитету Манастирина у Босути

Завршена археолошка истраживања на Венчацу

Археолошко откриће на Венчацу – Дворине

Истраживање поткапине „Ледаре“