Јавна набавка куповине слике „Клесана стена, 1994. (бетонски блокови) 2017/2019

Јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, а на основу позитивног мишњења Ураве за јавне набавке бр.  404-02-5438/19 од 06.12.2019. године.

Јавна набавка куповине слике „Без назива“ 2016

Јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, а на основу позитивног мишњења Управе за јавне набавке бр.  404-02-5437/19 од 06.12.2019. године.

Одлука о додели уговора ЈН 04/18

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12, бр.14/15 и бр.68/15) руководилац одељења за инвестиције и јавне набавке доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку мултимедијалног дела изложбе „Збор у Орашцу и Први српски устанак“, ЈН 04/18.

Документ можете видети овде

Обавештење о продужењу рока и Измена конкурсне документације

У поступку набавке мултимедијалног дела изложбе „Збор у Орашцу и први српски устанак“, ЈН 04/18 продужен је рок за достављање понуда због измене конкурсне документације. Обавештење можете преузети овде, а измењену конкурсну документацију овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2

Обавештавамо заинтересоване понуђаче да је у поступку набавке мултимедијалног дела изложбе „Збор у Орашцу и Први српски устанак“, ЈН 4/18 продужен рок за подношење понуда. Документ можете преузети овде

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

У поступку набавке мултимедијалног дела изложбе „Збор у Орашцу и Први српски устанак“ продужава се рок за подношење понуда. Обавештење можете преузети овде.

Јавна набавка мултимедијалног дела изложбе „Збор у Орашцу и Први српски устанак“

Предмет јавне набавке (ЈН 04/18) је набавка мултимедијалног дела изложбе „Збор у Орашцу и Први српски устанак“.

Преузмите:

Конкурсна документација
Позив

Конзервација и рестаурација старе и ретке књиге II

Расписана је Јавна набавка за конзервацију и рестаурацију старе и ретке књиге.

Преузмите документацију КД конзервација старе и ретке књиге (1), Позив за конзервацију старе и ретке књиге