Јавна набавка куповине слике „Клесана стена, 1994. (бетонски блокови) 2017/2019

Јавна набавка куповине слике „Без назива“ 2016

Одлука о додели уговора ЈН 04/18

Обавештење о продужењу рока и Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора ЈН 5/18

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 2

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора за ЈН 03/18

Јавна набавка мултимедијалног дела изложбе „Збор у Орашцу и Први српски устанак“

Конзервација и рестаурација старе и ретке књиге II