Јавна набавка мултимедијалног дела изложбе „Збор у Орашцу и Први српски устанак“

Конзервација и рестаурација старе и ретке књиге II

Одлука о обустави поступка јавне набавке ЈН 01/18

Одлука о додели уговора за ЈН 02/18

Јавна набавка конзервација и рестаурација старе и ретке књиге

Јавна набавка извођења конзерваторско – рестаураторских радова на иконостасу

Обавештење о покретању поступка јавне набавке добара – Уметничке слике

Поступак јавне набавке радова на санирању и преуређењу депоа, јн 01/16

Јавна набавка санација кровне конструкције на објекту музеја

Јавна набавке замене спољне столарије на објекту музеја