Svetlana Krdžić, april 2017

Zavod za zaštitu prirode Srbije, Pećina Risovača, Narodni muzej