Rudnik-i-Vencac-sa-okolinom-u-srednjem-veku-i-ranoj-moderni-compressed