Истраживање поткапине „Ледаре“

У намери да заштићено подручје Споменика природе „Рисоваче“ уреди као парковски простор, а тиме изради и пешачку стазу којом би се посетиоцима могао понудити нов садржај – поткапина „Ледара“, Народни музеј је аплицирао за средства код Министарства пољопривреде и заштитне животне средине.

Како је ово ресорно Министаство одбрило средства, данас је отпочела и реализација Пројекта археолошко-палеонтолошко-геолошког истраживања поткапине.

Како поткапина до сада није истраживана, циљ истраживања ће бити да се утврди да ли унутар и испред поткапине постоје трагови живота палеолитских људи и фауне леденог доба. Уколико остаци буду пронађени, Народни музеј намерава да и наредне године настави са истраживањима. Уколико се установи да на овом делу заштићеног подручја не постоје артефакти или други трагови живота, већ наредне године започеће радови на уређењу поткапине „Ледаре“ и изградњи стазе до ње.

Народни музеј Пројекат археолошко-палеонтолошко-геолошког истраживања поткапине „Ледаре“ реализује у сардњи са Филозофским и Рударско – геолошким факултетом из Београда. Руководилац истраживања је проф. др Душан Михаиловић, археолог, а у тиму су и проф. др. Катарина Богићевић, палеонтолог и проф. др. Драженко Ненадић, геолог.

Поткапина „Ледара“ је добила назив по леду који су аранђеловачки трговци и кафеџије пре Другог светског рата током зиме склањали у ову поткапину како би током лета могли да хладе пића која су продавали у време вашара (крајем јула месеца).