Јавна набавка за конзерваторско – рестаураторске радове конака и објекта источно од цркве (Објекта 1) на локалитету Ђурине ћелије, Манојловци, Топола (I фаза).

Документација за конкурсну документацију за јавну набавку  Конзерваторско – рестаураторски радови конака и објекта источно од цркве (Објекта 1) на локалитету Ђурине ћелије, Манојловци, Топола (I фаза).