Јавна набавке замене спољне столарије на објекту музеја

Народни музеј у Аранђеловцу спроводи поступак јавне набавке замене спољне столарије на објекту музеја. Детаље ове јавне набавке можете преузети у PDF формату.

Јавни позив

Конкурсна документација

Одлука

Измена конкурсне документације