Још 3 милиона динара од Министарства културе

За пројекте Народног музеја из Аранђеловца Министарство културе и информисања издвојило је још око 3 милиона динара.

У области културног наслеђа за чак четири наша пројекта су одобрена средства за суфинансирање.

За пројекат „Археолошко истраживање локалитета Дворине – Маџарско гробље, Венчац“ одобрено је 700.000 динара.

Средства за археолошка истраживања Дворина

Из области музејског наслеђа средства су одобрена за два пројекта – Последње дело сликара Живка Павловића, 400.000 динара и Реализација сталне мултимедијалне изложбе „Збор у Орашцу и Први српски устанак“ у износу од 1.430.000 динара.

Збор у Орашцу и Први српски устанак
Пројекат Последње дело Сликара Живка Павловића

Пројекат у области старе и ретке библиотечке грађе „Заштита Збирке старе и ретке књиге Народног музеја у Аранђеловцу“ добио је
391.300 динара.

Стара и ретка књига

Заједно са средствима која су раније одобрена за пројекат „Кад фреске проговоре…“, у износу од 250.000 динара, Народни музеј је, за сада, од Министарства културе и информисања добио око 3 милиона и 200 хиљада динара.

Комисија која је одлучивала о додели средстава је за сваки од ових пројеката дала образложење, на основу чега са задовољством можемо закључити да се рад наше установе, као и значај наших резултата, цене и ван локалних оквира.