Kad freske progovore…

Realizacija projekta “Kad freske progovore…” polako se bliži kraju. U utorak, 25. decembra, biće svečano prikazana ostvarenja inspirisana srpskim srednjovekovnim  kostimom. U izradi i dekoraciji kostima učestvovali su učenici gradskih osnovnih i srednjih škola.

O projektu

Autor projekta, viši kustos arheolog Narodnog muzeja Olga Starčević:

“Projekat Kad freske progovore.., namenjen stvaralaštvu dece i mladih,  inspirisan je aktuelnim arheološkim istraživanjima monumentalnog živopisanog hrama na Venčacu (nalazište Dvorine- Madžarsko groblje) koji se, na osnovu dosadašnjih istraživačkih rezultata, može vezati za 14. vek i nekog od vladara iz dinastije Nemanjića kao ktitora. Osnovni sadržaji Projekta realizovani su kroz kontinuirane radioničke aktiosti sa ciljem da se učesnici bliže upoznaju sa srpskim srednjovekovnim fresko slikarstvom i podstaknu na promišljanja o tome šta freske govore svakome od nas.

Pažnju smo usmerili, pre svega, na uočavanje karakteristika različitih formi kostima i refleksija društvenog statusa na estetiku, ornamentiku, materijale i kolorit  odeće, zatim, na izradu rekonstrukcija kostima inspirisanih prikazima  sa živopisa nemanjićkih zadužbina 14. veka i, konačno, na scensku prezentaciju.

Osnovni cilj ovog Projekta jeste snaženje kulturnih potreba mlade muzejske publike, podsticanje kreativnosti i različitosti izražavanja kroz interpretaciju umetnosti jedne istorijske epohe.”

Ovaj projekat finansijski je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja.

Utorak, 25. decembar, 17 časova, Narodni muzej.

Dobro došli