Конзервација, чишћење и рестаурација скулптура у Парку Буквичке бање

Јавни позив (пдф)

Конкурсна документација – Конзервација, чишћење и рестаурација у Парку Буковичке бање (зип архива)

Конкурсна документација – Конзервација, чишћење и рестаурација у Парку Буковичке бање (зип архива