Moda mlađeg kamenog doba – Frizure

Vinčanske čovekolike figurine govore, u prvom redu, o duhovnom životu i verovanjima neolitskog sveta, ali istovremeno predstavljaju dragocen izvor saznanja o odevanju, češljanju i kićenju Vinčanaca.

Na glavama vinčanskih statueta kosa je predstavljena modelovanjem ili urezivanjem. Razdeljena po sredini, slobodno pada niz leđa u pramenovima, nekad je podignuta u punđu ili spletena u kiku. Na nekim figurinama se primećuje da su urezi koji predstavljaju kosu popunjeni crvenkastom bojom, što upućuje na zaključak da su vinčanske žene bojile kosu u crveno!

Još jedna zanimljivost: prilikom iskopavanja naselja u Vinči istraživači su pronašli veoma sićušne perlice sa neverovatno uskim otvorom kroz koji se mogla provući jedino vlas kose. To bi značilo da su žene premazivale pramenove kose prahom okera razmućenim u vodi. Oker se dobija od rude cinabarita (živin sulfid) i pomešan sa vodom daje crvenu boju, koja je bila veoma cenjena i široko upotrebljavana. Njome su Vinčanci bojili tkanine, ukrašavali sudove i figurine, bojili telo i kosu.

Vinčanke su koristile i posebne ukrase za glavu, o čemu svedoče plastične predstave neke vrste oglavlja na antropomorfnim terakotama u vidu kapa ili dijadema.
U Praistorijskoj zbirci Narodnog muzeja u Aranđelovcu čuva se i nekoliko primeraka figurina sa predstavom frizure: kosa je podignuta u plastično modelovanu punđu ili očešljana u vidu pramenova koji padaju niz leđa (paralelne vertikalno urezane linije).