Narodni muzej u Aranđelovcu izdao značajnu naučnu publikaciju o prošlosti Rudnika i Venčaca

Narodni muzej Aranđelovac, zbornik, Rudnik, Venčac, Filozofski fakultet, arheologija

Nedavno je iz štampe izašao zbornik radova sa naučnog skupa održanog u Narodnom muzeju u Aranđelovcu, 21. oktobra 2017. godine, pod nazivom Rudnik i Venčac sa okolinom u srednjem veku i ranoj moderni. Zbornik je zajedničko izdanje Narodnog muzeja u Aranđelovcu i Filozofskog fakulteta u Beogradu, a urednici su profesori Filozofskog fakulteta dr Siniša Mišić, dr Marko Šuica i dr Dejan Radičević.

U 18 radova od 21-og autora, među kojima su i naši renomirani stručnjaci za istoriju i arheologiju srpskog srednjeg veka i perioda turske vladavine, saopšteni su najnoviji rezultati istoriografskih i arheoloških istraživanja ove oblasti. Posebno smo ponosni što su svoje mesto u ovoj vrednoj publikaciji našli i radovi o arheološkim iskopavanjima koje je vršio Narodni muzej u Aranđelovcu na lokalitetima Dvorine na Venčacu i Đurine ćelije na Rudniku.

Prva promocija Zbornika održana je u Muzeju rudničko-takovskog kraja u Gornjem Milanovcu, juče, 2. aprila, u 19. časova. Na promociji su govorili prof. dr Siniša Mišić i doc. dr Dejan Radičević. Sledeća promocija biće organizovana u Narodnom muzeju u Aranđelovcu, sredinom maja meseca.