Narodni muzej u Aranđelovcu – mesto susreta

Proteklih dana imali smo čast da nas posete važni gosti.

Naime, pre nekoliko meseci Aleksandra Knežević tražeći podatke koji su poznati široj javnosti o njenom dedi Filipu Gojčeti, znamenitom kostolačkom rudaru, saznala je važne informacije.

Objavljen članak o izložbi „Mihailo S. Petrov: umetnost na poklon“ sa kojom je Narodni muzej u Aranđelovcu gostovao 2013. u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu bio je ilustrovan fotogarafijom porterta Filipa Gojčete koji je naslikao Mihailo Petrov 1949. godine.

Portret koji je deo muzejske poklon-zbirke „Mihailo S. Petrov“ je bio nepoznat potomcima Filipa Gojčete. Aleksandra nas je pozvala, a zatim i posetila sa članovima svoje porodice.

Njena majka, Marija Janičić, ćerka Filipa Gojčete, donela je porodičnu dokumentaciju (članke iz novina, fotografije, lična dokumenta svoga oca…) i na taj način proširila naša saznanja o ovoj značajnoj ličnosti i obogatila “kulturnu biografiju” muzejskog predmeta.

Dirljiv „susret“ gospođe Marije sa očevom slikom svedoči da je naš Muzej i mesto vanvremenskih susreta.