Народни музеј у Аранђеловцу основан је 1981. године и смештен у наменски грађено здање чија се архитектура ослања на традиције народног градитељства Шумадије (пројектант Ф. Бајлон).

Своју основну делатност истраживања, проучавања, заштите и презентације покретних културних добара Народни музеј у Аранђеловцу реализује на територији двеју општина, Тополе и Аранђеловца. У концепцијском смислу, представља установу заштите комплексног типа са збиркама из области палеонтологије, археологије, етнологије, историје, историје уметности и нумизматике. Стручни рад је организован по службама, за сваку област истраживања и заштите. У оквиру Музеја ради и Одељење за конзервацију и рестаурацију.

Изложбена делатност Музеја одвија се у два простора: партерном (актуелна стална поставка “Миленијуми“) и галеријском (изложба експоната савремене уметничке керамике из музејске збирке). Део изложбеног простора у партеру намењен је организовању тематских и гостујућих изложби.

Локалитети

Народни музеј је управљач значајних локалитета.
Прочитајте више »

Документација

Погледајте наше правилнике, статут и друга документа.
Прочитајте више »

Јавне набавке

Сазнајте више о јавним набавкама које спроводи менаџмент Музеја.
Прочитајте више »

 

Организација

Сазнајте више о организационим јединицама Народног музеја.
Прочитајте више »

Издавачка делатност

Издавање публикација једна је од делатности којом се бавимо са посебном пажњом и посвећеношћу.
Прочитајте више »

 

Лого и пословни подаци

Преузмите лого музеја и сазнајте пословне податке
Прочитајте више »