Издавачка делатност

Часопис Шумадијски записи, зборник радова Народног музеја у Аранђеловцу, покренут је 2002. године. Први број изашао је из штампе наредне, 2003. године. У Шумадијским записима објављују се радови из области археологије, историје, историје уметности, етнологије, музеологије, конзервације и других сродних научних дисциплина. У њима се, пре свега, обрађује прошлост Шумадије и граничних подручја, са нагласком на територију која је у надлежности Народног музеја у Аранђеловцу (општине Аранђеловац и Топола).

Главни и одговорни уредници:
Мирослав Стефановић (2002-2006), свеске I-III
Лила Дробац Крстић (2006-2011), свеска IV/V
Љубинка Недић (2011-2012), свеска VI
Зорица Петровић, МА (2012- ), свеске VII-VIII

Редакциони одбори:

2002- 2013. год. др Раденко Лазаревић, др Момчило Митровић, мр Бојана Борић Брешковић, мр Радомир Ракић, Љубица Ранковић, секретар (2002-2010), Владан Миливојевић, секретар 2010-  др Раденко Лазаревић, проф. др Михаило Милинковић, др Александар Булатовић, мр Бојана Борић Брешковић, др Момчило Митровић, проф. др Љиљана Гавриловић, Гордана Митровић, Владан Миливојевић, секретар

2010. год Шумадијски записи су 2013. године уврштени на листу категорисаних научних часописа Србије, у категорији научни часопис (М53)

Упутство за припрему рада
Преузми