Јавне набавке

Народни музеј Аранђеловац на овом месту објављује јавне набавке.


Расписана је Јавна набавка за конзервацију и рестаурацију старе и ретке књиге. Преузмите документацију КД конзервација старе и ретке књиге (1), Позив
Прочитај више »

Донета је одлука о обустави поступка јавне набавке ЈН 01/18. Детаљније информације о јавној набавци можете прочитати овде. Преузмите: Одлука
Прочитај више »

Донета је одлука о додели уговора за јавну набавку извођења конзерваторско – рестаураторских радова на иконостасу Преузмите: Одлука о додели
Прочитај више »

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр. 124/2012, бр.14/2015 и бр.68/2015, у даљем тексту ЗЈН)
Прочитај више »

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС” бр. 124/2012, бр.14/2015 и бр.68/2015, у даљем тексту ЗЈН)
Прочитај више »

Преузмите обавештење о покретању поступка без објављивања позива за подношење понуда Обавештење о покретању Конкурсна документација Одлука о додели Одлука
Прочитај више »

Народни музеј у Аранђеловцу објављује јавни позив за подношење понуда у поступку јавне набавке радова на санирињу и преуређењу депоа,
Прочитај више »

Народни музеј Аранђеловац спроводи поступак јавне набавке за санацију кровне конструкције на згради музеја. Јавни позив Измене документације Погледај 1.
Прочитај више »

Народни музеј у Аранђеловцу спроводи поступак јавне набавке замене спољне столарије на објекту музеја. Детаље ове јавне набавке можете преузети
Прочитај више »