Локалитети

Народном музеју у Аранђеловцу је, као управљачу, поверено на старање Заштићено подручје “Пећина Рисовача“. Као значајно археолошко налазиште палеолитске старости Рисовача је проглашена културним добром од великог значаја, а због природних вредности – природним добром од изузетног значаја (споменик природе I категорије).

Уређена по свим принципима савремене презентације, годишње прими преко 20.000 посетилаца. Такође, у надлежност Музеја спада и Знаменито место Орашац, Костурница и Окућница Илије Милошевића.

Педагошки рад Музеја један је од значајних сегмената рада кустоса и музејских водича. Посебна пажња се поклања едукативним радионицама за децу предшколског, основношколског и средњошколског узраста. Поред тога, организују се и радионице за одрасле, предавања, промоције музејских издања.

Музеј се бави и издавачком делатношћу – каталози збирки и изложби, монографије, водичи за Музеј и Рисовачку пећину и друге публикације; 2003. покренут је Зборник радова Музеја “Шумадијски записи“.