Организација

Служба документације

Од 2008. године у Народном музеју у Аранђеловцу запослен је и кустос документариста, од када се перманентно ради на побољшању вођења документације музејских предмета. Кустос документариста и један кустос збирке прошли су обуку за рад у програму ETERNITAS.

Библиотека

Стручну музејску библиотеку чини фонд од преко 3300 књига (монографија, каталога изложби и збирки, водича, енциклопедија…) и више од 2100 свезака стручне периодике. Овај фонд се перманентно увећава, пре свега путем размене публикација са сродним установама и путем поклона, а мањим делом куповином најнеопходнијих књига. Посебно опремљен простор за музејску Библиотеку не постоји, већ су књиге смештене у полицама у две канцеларије за кустосе.

Педагошка служба

Педагошка служба Народног музеја обавља широк спектар послова у раду са музејском публиком у три објекта: Музеју, заштићеном подручју Споменик природе „Рисовача“ (пећина Рисовача) и Окућници Илије Милошевића.

Радници Педагошке службе тумаче изложбе у Музеју, воде посетиоце кроз пећину дочаравајући им, својом причом, атмосферу палеолита и леденог доба, а у Окућници Илије Милошевића објашњавају сврху објеката традиционалног народног градитељства. Креирају радионице и школице уз помоћ кустоса различитих струка, као и спољних сарадника, за децу и одрасле, инспирисане садржајем сталне изложбе „Миленијуми“, „Свет керамике“, наших тематских и гостујућих изложби. Поред тога, организују предавања и трибине, како у нашим објектима, тако и ван њих.

Рад са публиком, посебно најмлађом, веома је инспиритиван. Велика пажња се посвећује раду с децом предшколског и школског узраста како би им се пружила прилика да на изложбама и догађајима у нашим објектима не буду само пасивни посматрачи. Подстиче се њихово активно учествовање у разгледању изложби и објеката, па макар то били и одговори на постављена питања током обиласка. Као традициналне, издвајамо Ускршњу радионицу на Велику суботу и радионице у оквиру Музејског дечјег лета (јул – август). Такође, реализују се и друге различите радионице приликом обележавања појединих датума везаних за културне и природњачке догађаје.

Продајом сувенира и пропагандног материјала запослени шире лепе вести о нашој установи и делатности, па нам се задовољни посетиоци враћају и после неколико година.

Педагошку службу чине:
– Лила Дробац-Крстић, кустос, Окућница Илије Милошевића,
– Иван Ранчић, кустос педагог, ЗМ Орашац
– Зорица Анић, музејски водич, ЗМ Орашац
– Сузана Анић Прековић, музејски водич, ЗМ Орашац
– Дивна Весић, виши водич, СП „Рисовача“,
– Марко Грујић, музејски водич, СП „Рисовача“,
– Дејан Миланов, музејски водич, СП „Рисовача“ и
– Јелена Дунић Вујић, музејски водич, Народни музеј