Обавештење о покретању поступка јавне набавке добара – Уметничке слике

Преузмите обавештење о покретању поступка без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о покретању

Конкурсна документација

Одлука о додели

Одлука о обустави поступка