Одлука о додели уговора ЈН 04/18

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“ бр. 124/12, бр.14/15 и бр.68/15) руководилац одељења за инвестиције и јавне набавке доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА за јавну набавку мултимедијалног дела изложбе „Збор у Орашцу и Први српски устанак“, ЈН 04/18.

Документ можете видети овде