Поступак јавне набавке радова на санирању и преуређењу депоа, јн 01/16

Народни музеј у Аранђеловцу објављује јавни позив за подношење понуда у поступку јавне набавке радова на санирињу и преуређењу депоа, ЈН 01/16

Текст јавног позива

Конкурсна документација

Одлука о додели