maricevica jaruga 2011 04 20 01

Литографија објављена у књизи Живот и дела великог Кара Ђорђа од Константина Ненадовића, том I, Beograd 1903.