Историјска збирка

Istorijska zbirka - Orden heroja

Аранђеловац је варошица која се почела развијати половином 19. века тако да и већина предмета који чине историјску збирку потиче из овог и каснијег времена. Збирка је подељена на подзбирке.

Рукописи
У рукописној збирци чува се Животопис Јеврема Грујића који је био намењен Српском ученом друштву, односно Српској краљевској академији. Овај рукопис, у ствари препис Грујићеве супруге Јелене, садржи само прве три књиге и завршава се напуштањем Лондона и Грујићевим премештајем у Париз 1889. године.

Разгледнице
Највећи број разгледница датира из времена пре Другог светског рата (1940). Захваљујући популарности Буковичке бање разгленице на којима се на аверсу налази мотив Аранђеловца или бање настале су доста рано. Престиж који је наша бања имала у односу на остале бање у Србији био је подстицај књижарима и трговцима да издају дописне карте са фотографијама на којима су приказани најчешће делови парка и објеката у њему, док су у мањем броју заступљени прикази градских улица или приватних кућа.

Фотографије
Фотограрфије које се чувају у историјској збирци Народног музеја у Аранђеловцу сведоче о друштвеном животу Аранђеловчана, њиховом учешћу у ратовима и значајним догађајима везаним за развој града. Начинили су их аранђеловачки фотографи Најдановић, Маринковић, Митровић, Марковић, али и истакнути крагујевачки, београдски и новосадски фотографи – Љубиша Ђонић, Милан Јовановић, Искаловић…

Оружје и војна опрема
У збирци оружја и војне опреме најзаступљеније је оружје из времена Другог светског рата које је наслеђено од Музеја НОБ-а. Знатно је мање заступљено турско наоружање (јатагани, сабље, кумбаре..) из времена Првог српског устанка. Ипак, најзначајнији предмет збирке је пушка танчица (арнаутка) која је припадала Танаску Рајићу, Карађорђевом барјактару и учеснику Првог и Другог српског устанка.

Стара и ретка књига
У збирци старе и ретке књиге чувају се књиге из библиотеке попа Ранка из Рудоваца, истакнуте историјске личности Другог српског устанка.

Техника
Збирка технике је издвојена последњих година. У збирци се налазе предмети који сведоче о технолошком и научном напретку друштва. Међу предметима се налазе радио апарати, гештетнер, мерни уређаји…

Медаље и одликовања
Бројне медаље и одликовања чувају се у оквиру историјске збирке. Ове музеалиије сведочанство су учешћа Аранђеловчана у свим борбама вођеним за ослобођење и независност Србије.

У оквиру Историјске збирке чувају се и два изузетно вредна легата – Легат Душана Петровића Шанета и Легат Радована Грујића. Легати садрже бројна домаћа и инострана одликовања из периода после Другог светског рата, путне исправе, личне предмете…

Текст припремила: Зорица Петровић, МА, виши кустос историчар

Погледајте галерију Историјске збирке »