Paleontološka zbirka

Pećina Risovača u Aranđelovcu otkrivena je sasvim slučajno, prilikom eksploatacije kamena u Risovačkom brdu sredinom prošlog veka. U moćnim pećinskim naslagama istraživači su pronašli preko 6.000 fosilnih ostataka pleistocene faune, te se Risovača s pravom može nazvati paleontološkom riznicom.

Krajem ledenog doba, pre više desetina hiljada godina, stepe u okolini Risovače naseljavale su brojne vrste sisara, među kojima i one izumrle: runasti mamut, stepski bizon, stepski nosorog, jelen orijaš, zebrasti konjić, zatim, pećinski medved, pećinski lav, pećinska hijena. Po broju sačuvanih ostataka pećinski medved daleko nadmašuje sve ostale životinjske vrste, te je s toga, od autentičnih kostiju i zuba više jedinki, rekonstruisan impozantan skelet ove životinje i izložen na stalnoj postavci Narodnog muzeja u Aranđelovcu.

U risovačku faunu s kraja ledenog doba svakako ubrajamo i one vrste koje su preživele sve katastrofične promene životne sredine i danas naseljavaju široke prostore naše planete: mrki medved, vuk, lisica, divlja svinja, jazavac, dabar, zec, jež.

Do svršetka pleistocena i na početku holocena nagla i česta klimatska kolebanja izazivaće snažne promene u sastavu biljng i životinjskog sveta, te će potpuno izmenjeno životno okruženje dovesti do izumiranja brojnih biljnih i životinjskih vrsta.

Tekst pripremila: Olga Starčević, viši kustos arheolog

Pogledajte galeriju Paleontološke zbirke»