Стари Аранђеловац у новом времену

Пројекат “Буковичка бања крајем XIX и почетком XX века 3D реконструкција“ је прва фаза пројекта „Стари Аранђеловац 3D реконструкција“. Пројекат је резултат рада Одељења за историју Народног музеја у Аранђеловцу и Креативног тима „Историја у 3D“.

Буковичка бања се почела развијати крајем 30-их година XIX века када је др Емерих Линденмајер, војни лекар и начелник Санитета у обновљеној Србији, извршио прву квалитативну анализу минералне воде са извора у Буковику, установио њену лековитост и довео прве госте – болеснике из шабачке болнице.

Старо Здање са почетка 20. века
Старо Здање са почетка 20. века

Подножје Букуље, где су се налазили извори минералне воде, имало је све предиспозиције за развој бање – минералну воду, свеж и чист ваздух, мир, а за лагодности бањских гостију требало је да се постара држава. Најпре је откупљена територија на којој је почетком 50-их година XIX века почео да се формира парк, отворени прво бањско купатило „Талпара“ (1851), извор минералне воде „Књаз Михаило“ (1865), купатило „Ђулара“ (1865)… До краја 50-их година XIX века парк Буковичке бање добио је прво хортикултурно решење.

Крајем XIX века, Буковичка бања, Бања Кисела вода, Аранђеловачка бања, како је тада све називана, била је једна од водећих бања Србије, уређена у складу са свим савременим балнеолошким принципима и критеријумима опремања водећих европских бања.

Томе је највише допринела држава захваљујући чијим улагањима је изграђен хотел „Старо здање“ (1872), „Парно купатило“ или „Илиџа“ за које је парна машинерија купљена у Бечу (1875), уређен “Стари извор“ који се почео називати и извор „Књаз Милош“, просечене нове шетне стазе, изграђени музички павиљони (у којима је током целом дана свирала музика), подигнут „Кур-салон“, а крајем 80-их година XIX века, као главна бањска атракција, у централном делу парка формирано је и вештачко језеро.

Павиљон Књаз Милош, почетак 20. века

Почетком XX века о уређењу парка се старало „Друштво за улепшавање Буковичке бање“ (1900-1910). Тих година је недалеко од извора „Књаз Милош“ подигнут споменик кнезу Михаилу.

Тада је и „Аранђеловачка конзорција“, закупац права на екслоатацију минералне воде, извршила нову каптажу Старог извора (чиме је повећана његова издашност) и према пројекту архитекте Бранка Таназевића изградила објекат – „Павиљон Књаз Милош“ у ком је била смештена прва фабрика за флаширање минералне воде (1907).

Био је то један од првих објеката изграђен од армираног бетона у Србији. У продужетку можете погледати 3D филм са прегледом парка Буковичке бање са почетка 20. века.