Стара и ретка књиге из збирке Народног музеја у Аранђеловцу

stara i retka knjiga, biblioteka, zbirka Narodnog muzeja

Изложбу старе и ретке књиге из збирке Народног музеја, коју реализујемо у сарадњи са Народном библиотеком „Свети Сава“, свечано ћемо отворити у петак, 21. децембра у 18 часова, у просторијама библиотеке. Књиге које ће бити изложене конзервиране су у Народној библиотеци Србије, у оквиру пројекта нашег музеја који је финансијски подржало Министарство културе и информисања. Аутор изложбе је виши кустос историчар Народног музеја Зорица Петровић.

О старој и реткој књизи

Статус старе и ретке књиге имају све књиге штампане у Србији или на српском језику пре 1867. године, када је у Кнежевини Србији усвојена Вукова језичка реформа.

Стара и ретка књига из збирке Народног музеја (фото: штампарија Загорац)

У Збирци Народног музеја у Аранђеловцу чува се укупно 25 књига. Збирку чине књиге штампане пре 1867. године као и две рукописне књиге од којих једну убрајамо у ретку, а другу у стару књигу.

Збирку чине црквене, књижевне и научне књиге које су припадале попу Ранку Митровићу, у чијој кући је договорено подизање Другог српског устанка, и његовим наследницима: његовом сину Живану Ранковићу, среском писару (1859) и начелнику Колубарског среза (1857-1858, 1860), затим унуку Радовану Ранковићу и њиховим потомцима.

Током 2016. године од ових књига формирана је посебна Збирка старе и ретке књиге. Tоком наредне две године, у сарадњи са Народном библиотеком Србије из Београда и Библиотеком „Вук Караџић“ из Крагујевца, извршена је валоризација књига и њихово евидентирање у Регистру старе и ретке библиотечке грађе од изузетног и великог значаја.

Изложба ће бити отворена  до 15. јануара.

Добро дошли.