Презентација „Стари Аранђеловац у новом времену“

Археолошко откриће на Венчацу – Дворине