U naučnom časopisu o SP “Risovača”

Naslovna fotografija u članku

U magazinu za nauku, istraživanja i otkrića „Planeta“, u broju 89 (mart – april) čitaoci će moći da pročitaju interesantan članak o pećini Risovači, pod naslovom „Zavarani vilinski konjici“. Članak se bavi istorijatom istraživanja pećine, rezultatima do kojih su brojni naučnici, od arheologa i geologa pa do paleontologa, došli tokom višedecenijskog rada.

U članku se kaže da je „ova pećina najbolje istražena od svih pećina u Srbiji i najtemeljnije istražena kao arheološko-paleontološko-speleološki lokalitet. Smatra se da je jedna od pet pećina na Balkanu gde je živeo pračovek neandertalac…“

Asplenium trichomanes (crna sleznica), brdo Risovača

Osim toga, autor članka je pažnju posvetio i aktuelnom proučavanju živog sveta zaštićenog područja Risovača. Radi se o projektu čiju je realizaciju Narodni muzej u saradnji sa Prirodnjačkim muzejom započeo tokom jeseni 2018. godine. „U okviru studije, prezentovaće se procena brojnosti i stepena ugroženosti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva u Srbiji… „

Inače, druga faza ovog značajnog naučno-istraživačkog projekta u planu je za 2019. godinu.

O svemu ovome opširnije čitajte u časopisu Planeta.

Posetite pećinu Risovaču.