Oltar-predstava-arhijereja-prvog-do-Agneca-sa-desne-strane-tekst