Ikone Živka Pavlovića iz Bukovičke crkve u Aranđelovcu

Odlukom Episkopa Šumadijskog Gospodina Jovana 2018. godine Narodnom muzeju u Aranđelovcu poverene su,  na trajno čuvanje, ikone sa nekadašnjeg ikonostasa u Bukovičkoj crkvi. Za posao oslikavanja ikona angažovan je  Živko Pavlović, jedan od najznačajnijih slikara pete decenije 19. veka u Kneževini Srbiji.

Nakon konzervatorsko-restauratorskog tretmana koji je obavila konzervator-restaurator Jelena Ivanišević sa svojim timom, a Ministarstvo kulture i informisanja opredelilo finansijska sredstva za taj projekat, došlo se  do važnih i zanimljivih saznanja. Naime, ikone sa starog Bukovičkog ikonostasa su nekoliko puta preslikavane. Neprestani dijalog između istoričara umetnosti Narodnog muzeja, Tanje Vićentić, i konzervatora-restauratora Jelene Ivanišević, doprineo je pronalaženju  autentičnog slikanog sloja, načinjenog po predlošcima Živka Pavlovića i njegove radionice. U monografiji o Bukovičkoj crkvi, koja će uskoro izaći iz štampe, izneli smo niz novih naučnih saznanja o delu ovog znamenitog umetnika.